HÉT SPECTACULAIRE EN UNIEKE ADVENTURE PARK IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND

Privacy beleid gratis airsoft evenement

Als je deelneemt aan dit evenement verwerken wij als organisator jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring, te raadplegen op ons privacy beleid. Ook verwerken wij je naam, relatienummer en e-mailadres en verstrekken wij deze gegevens aan de NABV via een beveiligde verbinding, zodat wij per geverifieerde deelnemer een financiële vergoeding van de NABV kunnen ontvangen. Ook stelt het de NABV in staat om contact met je op te nemen om je deelname te verifiëren en een tevredenheidsonderzoek te kunnen uitvoeren. Wij en de NABV verwerken deze persoonsgegevens voor deze doeleinden tot uiterlijk 31.12.2022. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van ons om een financiële vergoeding te ontvangen en het gerechtvaardigd belang van de NABV om je deelname te verifiëren en de kwaliteit van de evenementen te kunnen monitoren. Wij zijn van mening dat deze belangen zwaarder wegen dan jouw privacybelang, omdat de gegevensverwerking tot een minimum is beperkt, de bewaartermijn beperkt is, de verbinding beveiligd is, de gegevens bij de NABV al bekend zijn door jouw lidmaatschap en de impact op jouw privacy dus beperkt is. Ook kan je ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet met de NABV delen. We zullen dan wel het reguliere deelnametarief bij je in rekening brengen ter hoogte van €30,00 omdat wij dan geen financiële compensatie van de NABV meer ontvangen voor jouw deelname. Wil je meer weten over hoe de NABV met jouw persoonsgegevens omgaat of wat je rechten zijn, dan kan je de privacyverklaring van de NABV raadplegen op https://www.nabv.nl/privacy-policy/