HÉT SPECTACULAIRE EN UNIEKE ADVENTURE PARK IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND

Airsoft spelregels Eendracht Adventures

De basis (veiligheid)regels van airsoft: 

Houd je aan de regels en wees hoffelijk!

 1. Neem altijd je NABV-pasje en een legitimatiebewijs mee. Als deze niet kunnen worden getoond kunt u niet spelen!
 2. Draag in het speelveld (dus buiten de safetyzone) te allen tijde een deugdelijke veiligheidsbril. Doe deze niet af tijdens het spel, ook niet om de brillenglazen schoon te maken.
 3. De joule limieten zijn maximaal 1.2 joule voor alle airsoft apparaten behalve voor een single action bold sniper (Die met de hand moet worden herladen), hiervoor geldt 2.3 joule en de semiautomatische DMR (Single shot only mogelijk!) hier geldt een limiet van 1.7 joule voor. Voor overige enkel schot apparaten geldt de max van 1.2 joule. De joule worden gemeten met 0.30 gram BB’s verstrekt door de organisator. Boven de maximale waarden is afgekeurd.
 4. Voor aanvang van een skirm zal de organisatie alle airsoft apparaten getest hebben op de joule limieten. Elke deelnemer kan ten aller tijden worden onderworpen aan extra veld testen. Indien de ontwikkelde kracht te hoog is, zal het airsoft apparaat door de organisatie worden achtergehouden tot na het evenement.
 5. Binnen de 5 meter geldt niet schieten maar de “pang” regel gebruiken (roep “pang!” als je binnen 5 meter iemand wilt uitschakelen). Dit is 15 meter voor een DMR en 25 meter voor een bol action Sniper (apparaten meer dan 1.2 joule).
 6. DMR en Bold action spelers zijn verplicht om een side arm mee te nemen in het veld. Deze dienen ze te gebruiken bij een tegenstander die binnen de 15 meter is voor DMR en 25 voor Bold action sniper.
2019  Assault  DMR  Bolt Action Sniper  CQB-only 
Max. joule  1,20 joule 1,70 joule 2,30 joule 0,90 joule
Minimale schietafstand  5 meter 15 meter 25 meter 0 meter
Max. gewicht BB  0,30 gram 0,40 gram 0,40 gram 0,30 gram

Verder spelregels: 

 1. Na een noodsignaal van de organisatie (5 keer of meer achter elkaar fluiten of toeteren) stopt u onmiddellijk het spel en behandelt u uw airsoft apparaat (apparaten) alsof u zich naar de safetyzone zou begeven U schiet niet meer, ook niet om de BB’s uit de replica te halen en wacht tot u instructies krijgt van de organisatie of gaat naar de safetyzone!
 2. Schiet nooit hoger dan nodig is. BB’s mogen in geen geval boven de netten om het veld heen uitkomen. Voorkom dat een BB het speelveld verlaat. Schiet ook niet onnodig op de netten. Hier zullen wij streng op controleren!
 3. Neem je hit, ook bij twijfel. Beter één hit te veel dan 1 te weinig, dit voorkomt de grootste frustratie in het spel.
 4. Maak je niet schuldig aan “blindfire” (schieten zonder te kijken waar je richt)
 5. Neem een geel veiligheidshesje (20 bij 20 cm) mee voor als je gehit bent.
 6. Rookgranaten en schilden mogen niet worden gebruikt.
 7. De Marshall heeft altijd het laatste woord.

Toegang tot safetyzone (uit het veld gaan): 

 • Haal je magazijnen uit je airsoft apparaat
 • Vuur in een veilige richting 2-3 keer zodat ook BB’s in het airsoft apparaat eruit zijn.
 • Zet wapen op Safe
 • Airsoft apparaat in de safetyzone te allen tijde naar de grond richten
 • Géén dry fire (vuren zonder BB’s) in de safetyzone.

Geraakt worden: 

Airsoft blijft altijd een opwindend spel en mensen kunnen bijvoorbeeld in het heetst van de strijd hun hit niet voelen. Zie je dat gebeuren bij je teamgenoten, spreek ze er dan op aan. Het spel valt of staat met het nemen van je hit!

 • Bij twijfel altijd je hit nemen
 • Eventuele Indirecte hits via bomen en bunkers zijn ook hits, anders is het niet te controleren
 • Bij een hit, roep je heel hard “HIT”, ga staan en doe je gele vestje aan of leg hem goed zichtbaar (grote van 20 bij 20 cm) over je wapen of hoofd heen.
 • Loop terug naar de respawn plek. Probeer hierbij zoveel mogelijk uit de vuurlinies te blijven. Hinder de andere spelers niet.
 • Dead men talking. Als je geraakt bent mag je niet meer praten, ook niet over de portofoon. Het enige wat je mag zeggen is “Hit”, “Dead men walking”.

Extra regels:

BB’s

Uit onderzoeken van de NABV blijkt dat er zware metalen in de bb’s zitten.

Hoe zwaardere de bb’s, hoe meer zware metalen erin zitten. Om deze reden spelen wij voortaan met een maximum gewicht van 0.30 gr.

Lijst van BB merken die niet zijn toegestaan:
Biovall BBB
Madbull Tracers
Valken
G&G Armament
ASG
Xtreme Precision

Vernieling, verlies, beschadiging

Het terrein en/of de bunkers mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Eendracht Adventures hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke.

Alcohol & drugs 

Schietsporten gaan niet samen met alcohol en soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs en Alcoholhoudende drank, zowel voor en tijdens het event. Deelnemers kunnen ten alle tijde door Eendracht Adventures geweigerd worden op grond van vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie.

Een deelnemer die door ons in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De NABV zal van zo’n incident op de hoogte worden gesteld.

Extreme Ideologieën 

Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden groepering of met racistische uitingen zijn niet toegelaten op ons terrein.

Echte wapens/ alarm pistool 

Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Flexibele imitatiemessen en -dolken zijn toegestaan.

Schelden of schuttingtaal 

Onwelvoeglijk of ongepast taalgebruik is niet toegestaan bij Eendracht Adventures. Indien u dit toch doet, tegen een andere speler of een marshall, krijgt hiervoor een waarschuwing. 2 waarschuwingen betekent uitsluiting van verdere deelname en dient u het terrein van Eendracht Adventures te verlaten.

Overtredingen

Bij overtreding van onze veldregels volgt een waarschuwing of meteen uitsluiting (afhankelijk van het soort vergrijp).

Bij herhaaldelijke overtreding volgt uitsluiting van verdere deelname (zonder restitutie van entreegelden) en dient u onmiddellijk het terrein van Eendracht Adventures te verlaten. Bij grove overtredingen van onze (veld)regels zal Eendracht Adventures altijd de NABV op de hoogte brengen. Dit zou kunnen leiden tot het royeren van uw lidmaatschap van de NABV en daarmee uw recht om airsoft te spelen in Nederland. Kijk op de NABV-site voor hun arbitrage regels.

Ten slotte heel veel plezier op ons veld gewenst!